Logo Akcji Pajacyk

Aktualności z życia PCPR Grójec

Dodano: 04.01.2017

Program wyrównywania różnic między regionami 2017

 . Została uruchomiona nowa edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych„Program wyrównywania różnic między regionami III”.. .  . Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2017 mogą być objęte następujące obszary:.  . obszar B. – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. . obszar C. – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. . obszar D. – likwidacja barier transportowych. . obszar E. – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. . obszar F. – tworzenie warsztatów terapii ...

Przeczytaj całość >>>
Dodano: 04.01.2017

Poszukujemy kandydatów na rodzinę zastępczą

 . STWÓRZ MI DOM, DAJ MI MIŁOŚĆ. . . . .  .             - ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ. . . . . .  . Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie grójeckim-. . . . .  . Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Grójcu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:. . . . .  .  rodziny zastępczej niezawodowej,. . . .   zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcjępogotowia rodzinnego, zawodowej specjalistycznej, rodzinnego domu dziecka. . . . . .  . POSZUKUJEMY RODZIN ZASTĘPCZYCH. . . . . .  . Wychowywanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie ma możliwości zostać ...

Przeczytaj całość >>>
Dodano: 30.12.2016

Uwaga ! nowe druki dofinansowań

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje o nowych drukach dotyczących dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopededyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, barier w komunikowaniu się i technicznych oraz architektonicznych.. Nowe druki dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, ul. Laskowa 4a p. 106..  . Wnioiski przyjmowane są od 2 stycznia 2017 roku. ...

Przeczytaj całość >>>
Dodano: 13.12.2016

Zmiany w programie Aktywny Samorząd

Zmiany w programie „Aktywny Samorząd”. . .  . Dnia 18 października 2016 roku Zarząd PFRON dokonał zmian w realizacji Modułu II na rok 2016 - uchwalając nowe „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku” (załącznik do uchwały PFRON nr 48/2016).Zmiany te dotyczą wniosków, które złożone zostały przez Beneficjentów Programu w terminie naboru 1.09.2016 do 10.10.2016 roku.Zasadnicze zmiany dla BENEFICJENTÓW i Realizatorów Modułu II Aktywny Samorząd:1.. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość ...

Przeczytaj całość >>>
Dodano: 05.12.2016

Kontakt do pracowników pcpr

Dyrektor PCPR - Grotek Ewa: ewa.grotek@pcpr.grojec.pl. . Główna Księgowa - Siedlecka Lidia: lidia.siedlecka@pcpr.grojec.pl. . Kadry - Łukasiak Izabela: izabela.lukasiak@pcpr.grojec.pl . . Radca Prawny: radcaprawny@pcpr.grojec.pl. . sekretariat: pcpr@pcpr.grojec.pl. . Dziedzic Samborka Beata: beata.dzedzic-samborska@pcpr.grojec.pl. dofinansowania z PFRON: pfron@pcpr.grojec.pl. . numer dofinanspowań z PFRON: 048 366 35 76. . Noremberg Natalia: natalia.noremberg@pcpr.grojec.pl . . Skowron Katarzyna: katarzyna.skowron@pcpr.grojec.pl. . pracownik socjalny - Krzyżanowska Karolina: karolina.krzyzanowska@pcpr.grojec.pl. . psycholog - Drabikowska Irena: irena.drabikowska@pcpr.grojec.pl. . koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:. . Kowalczk Małgorzata: malgorzata.kowalczyk@pcpr.grojec.pl. . Lisiewska Renata: renata.lisiewska@pcpr.grojec.pl. . Sepczyńska Dorota: dorota.sepczynska@pcpr.grojec.pl. . Stępień Magdalena: magdalena.stepien@pcpr.grojec.pl. .  . ...

Przeczytaj całość >>>